3,4 εκατ. ευρώ από το ΕΠ “Νότιο Αιγαίο 2014-2020” για τις υποδομές υγείας στα νησιά της Περιφέρειας

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος απευθύνει μια ακόμη πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων έργων, που αφορούν στον εξοπλισμό των υποδομών δευτεροβάθμιας υγείας, για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Νότιο Αιγαίο 2014-2020”, συνολικής επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 3.400.000 ευρώ.

Βασικός στόχος των παρεμβάσεων είναι η αναβάθμιση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού των ήδη υφισταμένων υποδομών υγείας, ώστε να μειωθούν οι ανισότητες στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας για τους κατοίκους των νησιών της Περιφέρειας.

Ειδικότερα, η πρόσκληση με τίτλο “Εξοπλισμός υποδομών δευτεροβάθμιας υγείας”, αφορά στην προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, για τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και απευθύνεται στους δυνητικούς δικαιούχους:

  • 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς & Αιγαίου
  • Γ.Ν. Ρόδου “Α. Παπανδρέου” – Γ.Ν. Κω “Ιπποκράτειον” – Γ.Ν. Καλύμνου “Το Βουβάλειο”
  • Γ.Ν. Σύρου “Βαρδάκειο και Πρώιο” – Γ.Ν.-Κ.Υ. Νάξου,
  • Κρατικό Θεραπευτήριο – Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Λέρου

για την υποβολή προτάσεων έργων, προκειμένου να ενταχθούν στον Άξονα Προτεραιότητας “Βελτίωση βασικών υποδομών” του Ε.Π. “Νότιο Αιγαίο 2014-2020”, ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020. Η συγχρηματοδοτούμενη επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 3.400.000 ευρώ.

Ως ελάχιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων προτάσεων ορίζεται το ποσό των 100.000 ευρώ. Προθεσμία υποβολής των προτάσεων από 1/12/2017 έως 28/02/2018.

Print Friendly, PDF & Email