350 θέσεις στη μαρίνα του Μονολίθου – Αίτημα υπαγωγής στη διαδικασία “fast track”

Στο στάδιο της έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) βρίσκεται η πορεία για την υλοποίηση του μεγάλου έργου της κατασκευής μαρίνας στην περιοχή του Μονολίθου, στην ανατολική ακτή της Σαντορίνης.

Σύμφωνα με την προκαταρκτική μελέτη λιμενικών έργων, που συντάχθηκε από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων, η μαρίνα θα έχει δυνατότητα ελλιμενισμού 350 μικρών και μεγάλων σκαφών αναψυχής και χωροθετείται από τον προσήνεμο (βόρειο) βραχίονα του υφιστάμενου σήμερα λιμενίσκου μέχρι τον νότιο βραχίονα του Μονολίθου και καλύπτει μέτωπο ακτής μήκους 350μ περίπου. Το μέτωπο της ακτής από τον βόρειο βραχίονα του Μονόλιθου μέχρι τον λιμενίσκο παραμένει ως έχει, δηλαδή αμμώδης πλαζ για χρήση από τους λουόμενους.

Καθώς η έγκριση της ΣΜΠΕ αποτελεί μία ιδιαίτερα χρονοβόρα διαδικασία, το Λιμενικό Ταμείο Θήρας υιοθέτησε πρόταση, που του διαβιβάσθηκε μέσω του Δημάρχου Θήρας κ. Νίκου Ζώρζου και αποφάσισε κατά την πρόσφατη συνεδρίαση του Δοικητικού του Συμβουλίου, να ζητήσει την υπαγωγή του όλου έργου στις διαδικασίες που προβλέπει ο Ν. 3894/2010, γνωστές ως “fast track”. Εφ’ όσον εγκριθεί το αίτημα, την ωρίμανση και επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης του έργου, θα αναλάβει η κρατική εταιρεία Invest in Greece, η οποία έχει ιδρυθεί και λειτουργεί για να επισπεύδει επενδύσεις που θεωρούνται κρίσιμες για τη χώρα.

Print Friendly, PDF & Email