Αιτήσεις ελλιμενισμού στον Όρμο Φηρών

Φωτογραφία: Google Earth

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του κώδικα ISPS στον Λιμένα των Φηρών, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας ενημερώνει τους χρήστες του όπως προβούν σε αίτηση ελλιμενισμού ώστε να γίνει καθορισμός θέσεων.

Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν μόνο ιδιοκτήτες σκαφών εξυπηρέτησης της κρουαζιέρας (μεταφορά επιβατών κρουαζιερόπλοιων) και σκαφών εξυπηρέτησης προσωπικού ημερόπλοιων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της λεκάνης της καλντέρας. Ιδιαίτερα για τα πλοία μεταφοράς προσωπικού θα προσδιορίζονται και τα σκάφη που εξυπηρετούν.

Προαπαιτούμενα δικαιολογητικά :

  1. Αίτηση
  2. Αντίγραφο του εγγράφου εθνικότητας του σκάφους
  3. Άδεια επαγγελματικού σκάφους
  4. Αντίγραφο ΠΓΕ
  5. Καταστατικό εταιρίας
  6. Βεβαίωση μη οφειλής προς το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας
  7. Αντίγραφο ταυτότητας η διαβατηρίου νομίμου εκπροσώπου

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η 15η Δεκεμβρίου 2017.

Print Friendly, PDF & Email