Ανακοίνωση της ΕΣΘΠ για υποβολή δηλώσεων και αιτήσεων

Η Ένωση Συνεταιρισμών Θηραϊκών Προϊόντων ανακοινώνει σε όλους τους παραγωγούς-μέλη της ότι από την Πέμπτη 30 Μαρτίου 2017 θα γίνονται στο Κατάστημα Γεωργικών Εφοδίων της Ένωσης στα Φηρά, οι Αιτήσεις-Δηλώσεις:

-για τη στρεμματική ενίσχυση αμπελώνων Π.Ο.Π. (Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης) και Π.Γ.Ε (Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης) περιόδου 2017-2018,
– για την Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης 2017 για όλες τις καλλιέργειες,
– για την Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής ΕΛΓΑ 2017

Προσοχή, για το 2017 είναι απαραίτητα:

– Ο κωδικός εξουσιοδότησης 2017 από τον λογιστή του κάθε παραγωγού
– Το ηλεκτρονικό Ε9 για όλα τα ιδιόκτητα αγροτεμάχια

Οι παραγωγοί που δηλώνουν για πρώτη φορά θα πρέπει να έχουν μαζί τους:

  1. την Αστυνομική τους Ταυτότητα,
  2. το Α.Φ.Μ. σε εκκαθαριστικό ή δήλωση της εφορίας,
  3. το Βιβλιάριο καταθέσεων της Τράπεζας Πειραιώς και
  4. το ηλεκτρονικό Ε9 ή τα ενοικιαστήρια των τεμαχίων τους.

Το πρόγραμμα που θα ακολουθηθεί για την υποβολή των Αιτήσεων – Δηλώσεων στην Ένωση είναι το ακόλουθο:

Print Friendly, PDF & Email