Ασφαλιστικές εισφορές ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών από 1/1/2017

Δημοσιεύθηκε στο Διαύγεια η απόφαση του υπ. Εργασίας για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 39, 40 και 98 του ν.4387/2016 για τον καθορισμό των ασφαλιστικών εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών από 1/1/2017.

Με την απόφαση αυτή ρυθμίζονται θέματα:
Α. Εισφορές ελευθέρων επαγγελματιών προερχόμενω ν από τον ΟΑΕΕ
B. Εισφορές αυτοαπασχολούμενων προερχόμενω ν από το ΕΤΑΑ
Γ. Εισφορές αυτοαπασχολούμενων προερχόμενων από τον ΟΓΑ
Ε. Καταβολή Μειωμένων Ασφαλιστικών Εισφορών
ΣΤ . Εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου 39 του ν.4387/2016 από 1/1/2017

Δείτε το πλήρες κείμενο της απόφασης ΕΔΩ

Print Friendly, PDF & Email