Αξιολόγηση επενδυτικών προτάσεων από τις Κυκλάδες για ένταξη στον Αναπτυξιακό Νόμο

Ολοκληρώθηκε από την Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, η διαδικασία αξιολόγησης των οκτώ επενδυτικών σχεδίων της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων, που υποβλήθηκαν προς υπαγωγή στο καθεστώς της Γενικής Επιχειρηματικότητας του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, στο πλαίσιο της πρόσκλησης με αριθμό 108645/2016.

Ο προσωρινός πίνακας κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά, έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γραφείου Εξυπηρέτησης Επενδυτών Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου εδώ και στην ιστοσελίδα του ΥΠΟΑΝ εδώ.

Οι φορείς των επενδυτικών σχεδίων μπορούν, με χρήση του προσωπικού κωδικού τους, μέσω του οποίου υποβλήθηκε ηλεκτρονικά το αίτημα υπαγωγής, να ενημερώνονται από το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του επενδυτικού σχεδίου που υπέβαλαν. Επίσης, μπορούν να υποβάλουν τυχόν ενστάσεις τους, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Υπενθυμίζεται ότι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ενημερώνει καθημερινά τους ενδιαφερόμενους επενδυτές, τόσο μέσα από την ιστοσελίδα της, όσο και από τα Γραφεία Εξυπηρέτησης Επενδυτών, Κυκλάδων και Δωδεκανήσου στη Σύρο (τηλ. 2281098810) και στη Ρόδο (τηλ. 2241025852), όπου παρέχουν κάθε σχετική με ιδιωτικές επενδύσεις πληροφόρηση, καθώς και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στις διευθύνσεις grependyton@1730.syzefxis.gov.gr και investors.dod@pnai.gov.gr

Print Friendly, PDF & Email