Διαγωνισμός για κατασκευή γηπέδου μπάσκετ στο προαύλιο του ΔΑΠΠΟΣ

Η μεγάλη άνθιση του αθλητισμού τα τελευταία χρόνια στη Σαντορίνη, οδηγεί τον Δήμο Θήρας στην προκήρυξη ανοιχτου διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ”, με προϋπολογισμό 81.000,00 € (με ΦΠΑ).

Στόχος είναι να αποσυμφορηθεί η κυρίως αίθουσα του κλειστού γυμναστηρίου και ο νέος χώρος να καλύψει καλύτερα τις ανάγκες των αθλητικών ακαδημιών, αλλά και να είναι στη διάθεση του κοινού που θέλει να αθληθεί.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 9 Μαΐου, ώρα 10:00, στα γραφεία των Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Θήρας. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Η διακήρυξη είναι διαθέσιμη εδώ, ενώ περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες δίνονται από το Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Θήρας, στο τηλ. 2286360167, κα Σπύρα Βλάχου.

Print Friendly, PDF & Email