Διαγωνισμός για προμήθεια γεννήτριας οξυγόνου στο Γενικό Νοσοκομείο Θήρας

aemy_300x200Η ΑΕΜΥ Α.Ε. που διαχειρίζεται ως Υποκατάστημα το Γενικό Νοσοκομείο Θήρας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια και τοποθέτηση γεννήτριας οξυγόνου για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας, προϋπολογισθείσας δαπάνης σαράντα έξι χιλιάδες ευρώ (46,000 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Οι προσφορές υποβάλλονται στο Γενικό Νοσοκομείο Θήρας, (Καρτεράδος 84700, Θήρα)μέχρι τη Δευτέρα 19/12/2016, ώρα 13:00, οπότε και θα διενεργηθεί ο διαγωνισμός.

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ.

Print Friendly, PDF & Email