Διαγωνισμός για την αδειοδότηση 20 υδατοδρομίων στο Νότιο Αιγαίο

Στην προκήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού, όπως είχε προαναγγείλει, προχώρησε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, για την ανάδειξη αναδόχου, για την αδειοδότηση 20 υδατοδροµίων στα ∆ωδεκάνησα και στις Κυκλάδες.

Σύμφωνα με την προκήρυξη ο ανάδοχος “υποχρεούται να αναλάβει την υπηρεσιακή ευθύνη για την παροχή όλων των εξειδικευµένων υπηρεσιών που απαιτούνται από την ισχύουσα νοµοθεσία, για την Αδειοδότηση Υδατοδροµίων, σε επίπεδο εγκρίσεως του Τεχνικού Φακέλου, µε σκοπό την αδειοδότηση ίδρυσης υδατοδροµίων” στα παρακάτω νησιά:

∆ωδεκάνησα (11):
Ρόδος (δύο Υδατοδρόµια), Χάλκη, Σύµη, Τήλος, Κάρπαθος, Καστελόριζο, Αγαθονήσι, Νίσυρος, Αστυπάλαια, Κάσος
Κυκλάδες (9): Μύκονος, Σαντορίνη, Κύθνος, Κέα, Άνδρος, Σίκινος, Σέριφος, ∆ονούσα, Ανάφη

Η εκτιµώµενη αξία της παροχής υπηρεσιών για την αδειοδότηση έκαστου
υδατοδροµίου ανέρχεται στο ποσό των 24.500,00 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)
Η συνολική εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των:
20 Χ 24.500€ = 490.000,00 € χωρίς ΦΠΑ (607.600,00 ευρώ, µε Φ.Π.Α 24 %,)
Το ποσό αυτό του προϋπολογισµού θεωρείται ως η ανώτατη δαπάνη για τις
παρεχόµενες υπηρεσίες.

Η διάρκεια της Σύµβασης ορίζεται σε 17 µήνες από την υπογραφή του
συµφωνητικού και παρατείνεται αυτοδίκαια κατά το χρονικό διάστηµα που θα
διαρκέσουν οι ενδιάµεσες τµηµατικές εγκρίσεις από την αρµόδιες υπηρεσίες της
Αναθέτουσας Αρχής.

Η καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Παρασκευή
05/10/2018 και ώρα 11:00 π.µ.

Να σημειώσουμε ότι αναμένεται η κατάθεση στη Βουλή προς ψήφιση του σχεδίου νόμου που θα διέπει το θεσμικό πλαίσιο για την αδειοδότηση και λειτουργία των υδατοδρομίων στην Ελλάδα.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης του διαγωνισμού με τίτλο “Αδειοδότηση Υδατοδροµίων Π.Ν.ΑΙ.” είναι διαθέσιμο εδώ 6ΖΚΓ7ΛΞ-ΩΟ0

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here