Σαντορίνη: Διαγωνισμός για την κατασκευή πεζοδρομίου στη Μεσαριά

Ο Δήμος Θήρας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου “Κατασκευή πεζοδρομίου από προτομή έως το νεκροταφείο στη Μεσαριά Θήρας” με προϋπολογισμό 133.316,21 ΕΥΡΩ (πλέον ΦΠΑ).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Πέμπτη 27 Απριλίου, ώρα 10:00 στα γραφεία των Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Θήρας. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής προς τον Δήμο Θήρας, η οποία ορίζεται στο ποσό των 2.667,00€ και έχει ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

Η προκήρυξη του διαγωνισμού είναι διαθέσιμη εδώ, ενώ περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες δίνονται στο τηλ. 2286360167, fax 2286022814, αρμόδιος υπάλληλος κα Βλάχου Σπύρα στο Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Θήρας, Φηρά ΤΚ 84700.

Print Friendly, PDF & Email