Διήμερη αποχή για τους δικηγόρους του Δικηγορικού Συλλόγου Νάξου

Την αποχή των μελών του από την άσκηση των καθηκόντων τους στις 17 Μαΐου (πανελλαδική απεργία) και στις 18 Μαΐου (ψήφιση νέων ρυθμίσεων στη Βουλή) αποφάσισε το ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Νάξου κατά τη σημερινή (15/5) έκτακτη συνεδρίασή του.

Για την περαιτέρω στάση του σώματος θα αποφασίσει η Ολομέλεια των Προέδρων των Δ.Σ. Ελλάδος, που συγκαλείται εκτάκτως στην Αθήνα αύριο Τρίτη 16/5/2017.

Το πλαίσιο χορήγησης των αδειών έχει ως εξής:

– Συμπλήρωση ορίου προσωρινής κράτησης
– Παραγραφές – Προθεσμίες
– Αναστολές πλειστηριασμών
– Προσωρινές Διαταγές – Συζήτηση υποθέσεων που έχει χορηγηθεί προσωρινή διαταγή
– Για τις ποινικές υποθέσεις στα πλημμελήματα όταν συντρέχει περίπτωση παραγραφής και για πλημμελήματα που από το χρόνο τέλεσης της πράξης έχει συμπληρωθεί εξαετία σε α’ βαθμό και επταετία σε β’ βαθμό.

Δεν απαιτείται άδεια για την κατάθεση των προτάσεων και προσθήκης-αντίκρουσης.

Αναβολές: Για τη διευκόλυνση όλων κατά τη διάρκεια της αποχής θα επιτρέπεται η παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων για την υποβολή αιτήματος αναβολής, με την υποχρέωση στην περίπτωση μη παράστασης της πλευράς του αντιδίκου να προβαίνουν αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο στην ενημέρωση του συναδέλφου που εκπροσωπεί την πλευρά του αντιδίκου για την ημερομηνία της νέας δικασίμου. Για την υποβολή αιτήματος αναβολής, σε περίπτωση αποχής των Δικηγόρων δεν απαιτείται παράβολο υπέρ του ΤΑΧΔΙΚ, σύμφωνα με το άρθρο 241 παρ. 3 του ΚΠολΔ.

Τις ημέρες της αποχής, δεν επιτρέπεται η κατάθεση δικογράφων, καθώς και η διενέργεια κάθε είδους διαδικαστικών πράξεων στις Γραμματείες των Δικαστηρίων (λήψη αντιγράφων, πιστοποιητικών κ.λ.π), επίσης  η υπογραφή και επίδοση αποφάσεων, επιταγών προς πληρωμή και εκτέλεση, εξώδικων δηλώσεων, οι παραστάσεις σε Συμβολαιογραφεία, Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία.

Print Friendly, PDF & Email