Δημοπράτηση έργων από τη ΔΕΥΑΘ για Μεγαλοχώρι και Βουρβούλο

Σε συνέχεια της ένταξης δύο έργων της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θήρας (ΔΕΥΑΘ) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Νότιο Αιγαίο 2014-2020” και τον Άξονα Προτεραιότητας 2 “Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων”, που αφορούν το Εξωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης του Μεγαλοχωρίου (δαπάνης 425.000€) και το Δίκτυο Ύδρευσης Βουρβούλου (δαπάνης 466.000€), η ΔΕΥΑΘ προκηρύσσει ανοικτούς διαγωνισμούς συνολικής αξίας 891.000€.

Στο Μεγαλοχώρι, το έργο αφορά στην κατασκευή νέας δεξαμενής ύδρευσης χωρητικότητας 105 κυβικών στον περιβάλλοντα χώρο της υφιστάμενης δεξαμενής ύδρευσης του Πύργου (θέση έξω πλατεία Πύργου) και την κατασκευή του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης από την νέα δεξαμενή έως την δεξαμενή ύδρευσης του οικισμού Μεγαλοχωρίου.

Στην περιοχή του Βουρβούλου, το έργο αφορά στην κατασκευή νέου εσωτερικού δικτύου ύδρευσης προς αντικατάσταση του παλαιού προβληματικού μεταλλικού δικτύου. Παράλληλα θα πραγματοποιηθεί διευθέτηση των υψηλών πιέσεων στο υφιστάμενο δίκτυο λόγω μεγάλων υψομετρικών διαφορών καθώς και εξάλειψη των διαρροών με σκοπό την κάλυψη των αναγκών και την διασφάλιση της αδιάλειπτης υδροδότησης του οικισμού.

Ο πρώτος διαγωνισμός (Μεγαλοχώρι) θα διεξαχθεί την Πέμπτη 11 Μαΐου, ώρα 10:00, και ο δεύτερος (Βουρβούλος) την Τρίτη 16 Μαΐου 2017, ώρα 10:00 στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Θήρας, Πλατεία Σαρπάκη – Φηρά Θήρας. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλέσουν στο τηλέφωνο 2286025393-4 (αρμόδιος υπάλληλος κ. Νικόλαος Μάινας) ή να επισκεφτούν τη σχετική ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΘ εδώ.

Print Friendly, PDF & Email