Δραστηριοποίηση παραγωγών πωλητών στο υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο στις Κυκλάδες

Το Τμήμα Εμπορίου της Διεύθυνση Ανάπτυξης Κυκλάδων ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς ότι σύμφωνα με τον Ν.4497/17 “Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις”, για τη δραστηριοποίησή τους στο πλανόδιο εμπόριο απαιτείται και η προηγούμενη έγκριση της Περιφέρειας, η οποία ίσχύει εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας που τη χορήγησε.

Με την υπ’ αριθμό 78/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΝΑΙ, το μηνιαίο τέλος ανά άδεια καθορίστηκε στο ποσό των 5 ευρώ ή 60 ευρώ κατ’ έτος, για τη δραστηριοποίηση των πλανόδιων πωλητών (επαγγελματιών και παραγωγών) εντός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Με την υπ’ αριθμό 99/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΝΑΙ, καθορίστηκε ο ανώτατος αριθμός έκδοσης νέων αδειών παραγωγών πωλητών που μπορούν να διατίθενται από τους Δήμους της Περιφέρειας Νοτίου Αιταίου, για την άσκηση πλανόδιου εμπορείου εντός της ΠΝΑΙ.

Με βάση τα παραπάνω, στις Π.Ε. Κυκλάδων δύναται να εγκριθούν από την αρμόδια αρχή έως 40 δραστηριοποιήσεις για τους νέους αδειούχους παραγωγούς πωλητές, για την άσκηση υπαίθριου (πλανόδιου) εμπορίου.

Γενικά για την έγκριση της δραστηριοποίησης αδειούχου παραγωγού πωλητή υπαίθριου (πλανόδιου) εμπορίου, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει:

  1. Αίτηση όπου θα πρέπει να δηλώνεται το χρονικό διάστημα δραστηριοποίησης εντός εκάστου έτους
  2. Άδεια παραγωγού πωλητή υπαίθριου (πλανόδιου) εμπορίου (εκδίδεται από τον Δήμο μόνιμης κατοικίας του παραγωγού

Η αίτηση για την έγκριση δραστηριοποίησης αδειούχου παραγωγού πωλητή υπαιθρίου (πλανόδιου) εμπορίου στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου υποβάλλεται από όσους ενδιαφέρονται να κάνουν αυτή την αίτηση σε αρμόδιες υπηρεσίες του Νομού Κυκλάδων, ως εξής:

α) Στον Δήμο μόνιμης κατοικίας του παραγωγού ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης για χορήγηση/ανανέωση της άδειας παραγωγού πωλητή υπαιθρίου (πλανόδιου) εμπορίου, που θα διαβιβάσει την αίθτηση στην Περιφέρεια εντός της οποίας ζητεί να δραστηριοποιηθεί ο παραγωγός, προκειμένου να εξετασθεί το αίτημά του ή

β) Στην Διεύθυνση Ανάπτυξης Κυκλάδων, Τμήμα Εμπορίου: Αντωνίου Μάτεση, 2ος όροφος, Υπεύθυνος υπάλληλος Νικόλαος Χρυσίνης, τηλ. 2281088742

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα εξετάζονται ανά 10 ημέρες, λαμβάνοντας υπ’ όψη τα οριζόμενα στα άρθρα 6 παρ.3, 46, 47, 48 του Ν. 4497/17.

Σε περίπτωση έγκρισης (εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα) του αιτήματος έγκρισης δραστηριοποίησης, ο ενδιαφερόμενος θα κληθεί να καταβάλει το τέλος δραστηριοποίησης ανάλογα με το χρονικό διάστημα που επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί στον λογαριασμό της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για τη “Βελτίωση Υπηρεσιών Εμπορίου” με αριθμό GR33 0172 7100 0057 1005 2440 713 της Τράπεζας Πειραιώς και να υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία το αποδεικτικό πληρωμής.

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here