Εκπαίδευση πυρασφάλειας στον αρχαιολογικό χώρο Ακρωτηρίου

Στον αρχαιολογικό χώρο του Ακρωτηρίου βρέθηκε την Πέμπτη 18/5 το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Θήρας, όπου πραγματοποίησε εκπαίδευση στο προσωπικό του χώρου.

Έγινε ενημέρωση για τους κινδύνους και τον τρόπο επέμβασης στον αρχαιολογικό χώρο, καθώς επίσης και για τρόπους αντίδρασης σε έκτακτη ανάγκη. Η εκπαίδευση ολοκληρώθηκε με πρακτική αντιμετώπισης πυρκαγιάς και χρήση πυροσβεστικών εργαλείων από τους εκπαιδευόμενους.

Print Friendly, PDF & Email