Έκτακτη συνεδρίαση την Πέμπτη για την Οικονομική Επιτροπή του Ν. Αιγαίου

Συνεδριάζει εκτάκτως αύριο, Πέμπτη 4/5, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου στις 12:00, μέσω τηλεδιάσκεψης από Σύρο και Ρόδο, λόγω του κατεπείγοντος των παρακάτω τριών θεμάτων:

1. Έγκριση 3ου Πρακτικού της επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού για την “Παροχή υπηρεσιών καθημερινής διαχείρισης, λειτουργίας και συντήρησης του έργου: Ύδρευση Ρόδου από το φράγμα Γαδουρά”.

2. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης 3ου σταδίου Ηλεκτρονικού Ανοικτού ∆ιαγωνισμού για την προμήθεια Α: Η/Υ, Εκτυπωτών κλπ Β: Λογισμικού Γ: Ειδικού λογισμικού για κινητή μονάδα ΚΤΕΟ ΠΕ ∆ωδ/σου.

3. Έγκριση Πρακτικού Αποσφράγισης και Ελέγχου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης της Ομάδας 1 του Ηλεκτρονικού Ανοικτού ∆ιαγωνισμού για την “Κάλυψη Ταχυδρομικών Αναγκών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για τον Νομό Κυκλάδων για το Έτος 2017”.

Print Friendly, PDF & Email