Έλεγχοι στα τουριστικά λεωφορεία με τη νέα χρονιά

Με ανακοίνωσή του το Σωματείο Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Σαντορίνης ενημερώνει ότι το νέο έτος θα πραγματοποιηθούν εντατικοί έλεγχοι των τουριστικών οχημάτων όλων των κατηγοριών. Κύριος σκοπός των ελέγχων είναι η απόσυρση των παράνομων Ι.Χ. οχημάτων από τον τουριστικό κλάδο και η εύρυθμη λειτουργία των τουριστικών λεωφορείων.

“Όλα τα μέλη του Σωματείου θα πρέπει να ενημερωθούν για το νομοθετικό πλαίσιο και να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη σωστή και νόμιμη λειτουργία των οχημάτων τους. Οι αρμόζουσες αρχές θα λάβουν υπόψη την ύπαρξη των ανάλογων δικαιολογητικών και παραστατικών των οχημάτων αλλά και την ενδεδειγμένη χρήση τους” αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Print Friendly, PDF & Email