Ενημέρωση για τους παραγωγούς από την ΕΣΘΠ

Η Ένωση Συνεταιρισμών Θηραϊκών Προϊόντων ενημερώνει τους παραγωγούς-μέλη της ότι ο καιρός ευνοεί την προσβολή των αμπελώνων της Θήρας από περονόσπορο.

Προκειμένου να προφυλαχθούν οι αμπελώνες, θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες επεμβάσεις με θειικό χαλκό ή ψεκασμός με χαλκούχα σκευάσματα.

Print Friendly, PDF & Email