Ένσταση Δήμου Θήρας για παραχώρηση ακινήτου στην Οία

Και ενώ ο διαγωνισμός έχει ήδη ολοκληρωθεί

Πηγή: Google Maps

Ενημέρωση: 23 Μαΐου 2017, 19:00

Αντιρρήσεις διατυπώνει ο Δήμος Θήρας ως προς την κυριότητα του κεντρικού οικοπέδου στην Οία, το οποίο έχει παραχωρηθεί από το ελληνικό δημόσιο στην Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) και η οποία με τη σειρά της το μίσθωσε με πλειοδοτικό διαγωνισμό, που έληξε στις 25 Απριλίου 2017, σε ιδιωτική εταιρία.

Το συγκεκριμένο οικόπεδο έχει επιφάνεια 603 μ2, αποτελεί τμήμα μεγαλύτερου οικοπέδου επιφανείας 1100 μ2 και βρίσκεται πίσω ακριβώς από το Δημοτικό Σχολείο Οίας (χάρτης πάνω). Η διάρκεια της μίσθωσης είναι τρία χρόνια και υπάρχει δυνατότητα παράτασης για άλλα τρία χρόνια. Το πλήρες κείμενο των όρων της προκήρυξης του πλειοδοτικού διαγωνισμού μπορείτε να το διαβάσετε εδώ.

Ο Δήμος Θήρας, με επιστολή του προς την ΕΤΑΔ, ζητά να ανακληθεί η μίσθωση, επικαλούμενος το επιχείρημα ότι το συγκεκριμένο ακίνητο αποτελούσε ανέκαθεν πλατεία, η ύπαρξη της οποίας είναι απαραίτητη για τη λειτουργία και την ασφάλεια του οικισμού.


Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επιστολής:

“Με την υπ ́ αριθμ. 3317/4.5.2017 απόφαση κατακύρωσης του ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. εκμισθώθηκε στην Μ. Ανδρώνης και ΣΙΑ ΕΕ κοινόχρηστος χώρος με ΑΒΚ 429, μία από τις πιο κεντρικές και πολυσύχναστες τοποθεσίες της Οίας, πλησίον της Καλντέρας που απέχει μόλις λίγα μέτρα από την Επαρχιακή Οδό Φηρών – Οίας και συνορεύει με τo Δημοτικό Σχολείο Οίας. Βάσει της ανωτέρω Απόφασης υπεγράφη το από 10.5.2017 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Εμπορικής Μίσθωσης μεταξύ της ΕΤΑΔ Α.Ε και της Μ. Ανδρώνης & ΣΙΑ Ε.Ε. για τρία έτη, με μηνιαίο αντάλλαγμα 2.400€ και με συμφωνημένο σκοπό την χρήση του ακινήτου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.

Το ακίνητο αυτό αποτελεί ανέκαθεν πλατεία και ως εκ τούτου, κατ’ ΑΚ 967 & 968, κοινόχρηστο χώρο (πράγμα εκτός συναλλαγής) κυριότητας του Δήμου Θήρας ως καθολικού διαδόχου της Κοινότητας Οίας, η ύπαρξη της οποίας είναι απαραίτητη για τη λειτουργία και την ασφάλεια του οικισμού, συνδέει συνολικά 7 δημοτικές οδούς και αποτελεί λειτουργικότατο κομμάτι του οικισμού ως ζωτικό στοιχείο της αστικής δομής του.

Ως εκ τούτου κακώς καταρχάς η πλατεία αυτή έχει καταγραφεί ως ακίνητο του ελληνικού δημοσίου, πολλώ δε μάλλον κακώς χαρακτηρίστηκε ιδιωτική περιουσία και παραχωρήθηκε στην ΕΤΑΔ.


Για τους λόγους αυτούς απαιτούμε:

1. Την άμεση ανάκληση της υπ ́ αριθμ. 3317/4.5.2017 απόφασης κατακύρωσης του ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού του Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. και κατά συνέπεια του από 10.5.2017 Ιδιωτικού Συμφωνητικού Εμπορικής Μίσθωσης μεταξύ της ΕΤΑΔ Α.Ε και της Μ. Ανδρώνης & ΣΙΑ Ε.Ε.

2. Η ΕΤΑΔ Α.Ε. να απέχει στο μέλλον από κάθε πράξη εκποίησης ή διάθεσης των λοιπών κοινόχρηστων κατ’ ΑΚ 967 & 968 χώρων του Δήμου μας, π.χ. πλατείες, ηρώα, λοιπές εγκαταστάσεις.

O Δήμος Θήρας επιφυλάσσεται να ασκήσει ένδικα μέσα κατά της απόφασης της παραχώρησης του χώρου με την μίσθωση της ΕΤΑΔ ΑΕ τόσο κατά του φερόμενου ως μισθωτή, ο οποίος διενεργεί πράξεις νομής και κατοχής επί του κοινόχρηστου χώρου, όσο και κατά του μισθωτή.

Εκφράζουμε για άλλη μία φορά την έντονη διαμαρτυρία μας για την παράνομη και αυθαίρετη παρέμβαση από την ΕΤΑΔ Α.Ε. σε κοινόχρηστους δημοτικούς χώρους του δήμου μας.

Ζητούμε από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας να δώσει εντολή άσκησης ενδίκων βοηθημάτων για την προστασία των δικαιωμάτων του Δήμου μας επί των εν λόγω κοινόχρηστων χώρων.

Η παρούσα απόφαση να αποσταλεί στον Πρωθυπουργό, στους αρμοδυπουργούς και στους Βουλευτές του Νομού, προκειμένου να επιληφθούν του θέματος άμεσα ακόμα και με επερώτηση στη βουλή και στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Νάξου.”

Print Friendly, PDF & Email