Επιδότηση Διακοπών με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού 2013-2014. Η διαδικασία για τα καταλύματα

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) καλεί τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους καθώς και τους παρόχους τουριστικών καταλυμάτων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα “Επιδότηση Διακοπών Εργαζομένων, Ανέργων & των Οικογενειών αυτών με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού έτους 2013-2014” να υποβάλουν ηλεκτρονικές αιτήσεις συμμετοχής στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), στο πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων, από τις 14.08.2013 έως τις 10.09.2013.

Η υλοποίηση του προγράμματος θα στηριχθεί στην κατάρτιση Μητρώων Δικαιούχων-Ωφελουμένων και Παρόχων.

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η επιδότηση εργαζομένων – ανέργων και των οικογενειών αυτών για την πραγματοποίηση διακοπών διάρκειας έως 6 ημέρες (από μία έως πέντε διανυκτερεύσεις) σε τουριστικά καταλύματα. Η επιδότηση πραγματοποιείται με τη χορήγηση Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από 16.09.2013 έως και 31.07.2014 ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 10.000.000,00 € και θα αφορά σε περίπου 110.000 άτομα.

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα Επιδότησης Διακοπών με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού έτους 2013-2014 έχουν τα εξής τουριστικά καταλύματα:

  • Ξενοδοχεία όλων των λειτουργικών μορφών και τάξεων (ξενοδοχεία κλασικού τύπου, τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων, παραδοσιακά καταλύματα).
  • Ενοικιαζόμενα δωμάτια/διαμερίσματα τεσσάρων (4), τριών (3) και δύο (2) κλειδιών.
  • Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες-επαύλεις.
  • Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping) μόνο με ιδιόκτητη σκηνή ή τροχόσπιτο όλων των τάξεων.

Όλα τα τουριστικά καταλύματα που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα πρέπει να διαθέτουν σε ισχύ κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης καθώς και καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας τους καθώς και όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοσή του.

Όλα τα τουριστικά καταλύματα που θα υποβάλουν αίτηση συμμετοχής πρέπει να πληρούν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές, ανάλογα με την κατηγορία ενός εκάστου.

Όλα τα τουριστικά καταλύματα που θα υποβάλουν αίτηση συμμετοχής – εκτός από τις οργανωμένες κατασκηνώσεις – πρέπει να διαθέτουν ιδιαίτερο λουτρό, ατομικό ή κεντρικό κλιματισμό ψύξης – θέρμανσης, ψυγείο και τηλεόραση.

Όλα τα τουριστικά καταλύματα πρέπει να διαθέτουν ή να έχουν άμεση πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και ηλεκτρονικό σαρωτή καθώς και να είναι συνδεδεμένα με το Διαδίκτυο/ να έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο.

Τα τουριστικά καταλύματα (υποψήφιοι πάροχοι) που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Επιδότησης Διακοπών με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού έτους 2013 – 2014 καταθέτουν ηλεκτρονικά και μόνο αίτηση συμμετοχής στη διεύθυνση www.oaed.gr από την 14.08.2013 έως την 10.09.2013 και ώρα 15:00.

Το πλήρες κείμενο της Δημόσιας Πρόσκλησης του ΟΑΕΔ, όπως αναρτήθηκε στο Διαύγεια, είναι διαθέσιμο εδώ: koinonikos_tourismos_2013_2014

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Print Friendly, PDF & Email