Επιτρέπεται η λειτουργία και μη κύριων ξενοδοχειακών καταλύματων σε κτήρια που έχουν χαρακτηριστεί “διατηρητέα”, “μνημεία” ή “παραδοσιακά”

Με νομοθετική διάταξη που κατατέθηκε υπό μορφή τροπολογίας σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δίνεται η δυνατότητα και σε μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα να λειτουργούν σε κτίσματα που έχουν χαρακτηριστεί ως “διατηρητέα”, “μνημεία” ή “παραδοσιακά”, τηρουμένων των ισχυουσών προδιαγραφών.

Στο σκεπτικό της προτεινόμενης διάταξης αναφέρεται ότι σύμφωνα με τον ν. 4276/2014 τα “Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων” εντάσσονται στα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, μαζί με τα ξενοδοχεία, τα κάμπινγκ κ.λπ., ενώ δεν προβλέπεται η λειτουργία μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων (πχ ενοικιαζόμενα δωμάτια – διαμερίσματα) εντός παραδοσιακών, διατηρητέων μνημείων κτισμάτων.


Δεδομένου ότι στη σύγχρονη τουριστική πραγματικότητα υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για την αποκατάσταση παραδοσιακών, διατηρητέων, μνημείων κτισμάτων, η οποία αποκατάσταση αποτελεί εξάλλου και προτεραιότητα για το ΠΑΑ 2014-2020, κρίνεται σκόπιμη η εισαγωγή νέας μορφής καταλύματος, ώστε να είναι δυνατή η λειτουργία και μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων εντός κτισμάτων που έχουν χαρακτηριστεί ως «παραδοσιακά», «διατηρητέα»,«μνημεία» από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Για το λόγο αυτό καταργείται η προηγούμενη διάταξη και προτείνεται νέα, που επιτρέπει σε καταλύματα κάθε μορφής και κατηγορίας να λειτουργούν εντός χαρακτηρισμένων κτιρίων, με την προϋπόθεση ότι λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την κάθε κατηγορία κτίσματος και την κάθε μορφή καταλύματος αλλά και σύμφωνα με ειδικότερες διατάξεις που ισχύουν (χωροταξικές, πολεοδομικές κλπ).

 

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here