“Επιχειρούμε Έξω” με επιδότηση μέχρι και 50.000 ευρώ – Από 18/1 οι αιτήσεις

Τροποποιήθηκε η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για τη Δράση “Επιχειρούμε Έξω” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020), ορίζοντας ως νέα ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων την 18/1/2018, αντί της 8/1/2018 που είχε ανακοινωθεί αρχικά.

Η Δράση χρηματοδοτεί με έως 50.000 ευρώ τη συμμετοχή πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες, στοχεύοντας στην προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα.

Ο προϋπολογισμός της Δράσης είναι 50 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες για δικαιούχους και προϋποθέσεις σε προηγούμενη δημοσίευσή μας.

Print Friendly, PDF & Email