Επόμενη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Θήρας στις 29/5

Για την Τρίτη 29 Μαΐου, ώρα 18:00, είναι προγραμματισμένη η επόμενη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θήρας, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΔΑΠΠΟΣ, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ κ. ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΔΙΠΕ ΣΤΗΝ ΚΥΘΝΟ, 25-27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΣΤΗΝ ΚΥΘΝΟ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ

2. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ-ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΑΣ ΕΠΑ.Λ. ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΘΗΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ

3. ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΤΩΝ ΦΗΡΩΝ Η ΟΠΟΙΑ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ  ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΕΜΠΙΠΤΕΙ Η ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΗΣ “ΑΔΩΝΙΣ Α.Ε”.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: AΓΡΟΝΟΜΟΣ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. κ. ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΤΩΝ ΦΗΡΩΝ Η ΟΠΟΙΑ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΕΜΠΙΠΤΕΙ Η ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΘΗΡΑΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: AΓΡΟΝΟΜΟΣ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. κ. ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

5. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 156/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΘΗΡΑΣ, ΜΕ ΘΕΜΑ: “ΕΓΚΡΙΣΗ ΝΕΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΘΗΡΑΣ”
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΚΑΦΙΕΡΗΣ ΜΗΝΑΣ

6. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ”.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ

7. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: “ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΟΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ”.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

8. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: “ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ”.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

9. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΕΤΗΣΙΟ RELEASE)”.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

10. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ-FIREWALL (ΕΤΗΣΙΟ RELEASE)”.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

11. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 88/2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ, ΜΕ ΘΕΜΑ: “ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018”.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ κ. ΠΕΛΕΚΗΣ ΗΛΙΑΣ

12. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 89/2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ, ΜΕ ΘΕΜΑ: “ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018”.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ κ. ΠΕΛΕΚΗΣ ΗΛΙΑΣ

13. ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ κ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

14. ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ κ. ΚΡΑΝΤΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

15. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: “ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ (ΜΑΡΤΙΟΣ 2018)”.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

16. ΕΓΚΡΙΣΗ 5ΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΥΛΩΝ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ”.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ

17. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ”.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ

18. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ”.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

19. ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ”.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ

20. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ”.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

21. ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ” ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ ΤΗΣ “ΠΕΤΡΟΣ Μ. ΝΟΜΙΚΟΣ Α.Ε.”.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

22. ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΟΥΣ” ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ ΤΟΥ κ. ΡΟΥΣΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

23. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ #4.365,70# €.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

24. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: “ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.”.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

25. ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ”.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ

26. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ (Α.Ο ΘΗΡΑΣ, ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

27. ΦΙΛΟΤΕΧΝΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΑΙΜΟΔΟΤΗ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ

28. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2019-2022 ΤΟΥ ΥΠΟΤΟΜΕΑ “ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ”.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

29. KHΡΥΞΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΣΤΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΕΙΟ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here