Εξετάσεις Ελληνομάθειας στις 19 Μαΐου

Και στην Σαντορίνη αν συγκεντρωθεί ικανός αριθμός αιτήσεων - Υποβολή αιτήσεων έως τις 23/4

Η Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης πρόκειται να διοργανώσει το Σάββατο 19 Μαΐου 2018 τις εξετάσεις του πρώτου εξαμήνου του 2018 για την πιστοποίηση της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού για πολίτες τρίτων χωρών και αιτούντες άσυλο, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στο “καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος”.

Δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης έχουν όσοι είναι πολίτες τρίτων χωρών ή αιτούντες άσυλο (όχι πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης) και πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

 • είναι ηλικίας 16 ετών και άνω,
 • μένουν νόμιμα στην Ελλάδα ή ζητούν άσυλο.

Οι κάτοχοι πιστοποιητικού ελληνομάθειας επιπέδου Α (που αποκτήθηκε με τη διαδικασία του Π.Δ. 363/1998 και προ της εφαρμογής του Π.Δ. 60/2010) ή Α2 που εκδίδεται σύμφωνα με το Π.Δ. 60/2010 από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (και μόνο), συμμετέχουν αποκλειστικά στις εξετάσεις των στοιχείων ελληνικής ιστορίας και ελληνικού πολιτισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής από τη Τρίτη 13/3/2018 έως και την Παρασκευή 30/3/2018 και από τη Δευτέρα 16/4/2018 έως και τη Δευτέρα 23/4/2018, στα Κέντρα Υποβολής Αιτήσεων της περιοχής τους.

Στη Σαντορίνη οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 17:00-20:00, στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας που λειτουργεί στο Γυμνάσιο Φηρών. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 6974492212, κα Αντωνία Τσουμπού.


Δικαιολογητικά Αίτησης:
1) Αίτηση συμμετοχής (υποβάλλεται μόνον ηλεκτρονικά στο Κέντρο Υποβολής Αιτήσεων),
2) Φωτογραφία (1) τύπου ταυτότητας,
3) Φωτοτυπία διαβατηρίου (πρέπει να επιδειχθεί το πρωτότυπο),
4) Φωτοτυπία της άδειας διαμονής στην Ελλάδα ή βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών για άδεια διαμονής,
5) Παράβολο αξίας πενήντα ευρώ (50,00 €) υπέρ Ελληνικού Δημοσίου (ΚΑΕ 3741), για υποψηφίους πιστοποίησης ελληνικής γλώσσας, ελληνικής ιστορίας και ελληνικού πολιτισμού ή Παράβολο αξίας είκοσι ευρώ (20,00 €) υπέρ Ελληνικού Δημοσίου (ΚΑΕ 3741), για υποψηφίους πιστοποίησης μόνο για την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό, σε περίπτωση που υπάρχει ήδη Πιστοποιητικό Α2 από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (φωτοτυπία του οποίου υποβάλλεται μαζί με την αίτηση).

Τρόποι προμήθειας παραβόλου:
1) σε ταμείο των ΔΟΥ, εάν υπάρχει απόθεμα παλαιού τύπου παραβόλων,
2) ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής του taxisnet:
– είτε ιδιωτικά μέσω ατομικού Η/Υ (ακολουθούν παρακάτω αναλυτικές οδηγίες)
– είτε μέσω των ΚΕΠ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς και στα τηλέφωνα:    2131311667, 2131311678, 2131311652, 2131311669.


Αναλυτικές οδηγίες προμήθειας ηλεκτρονικού παραβόλου
Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις Ελληνομάθειας της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, είναι απαραίτητη η προμήθεια ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο) από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Η διαδικασία προμήθειας είναι η ακόλουθη:

 1. Ο πολίτης συνδέεται στο site της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων www.gsis.gr
 2. Από την αρχική σελίδα και το μενού “Υπηρεσίες προς πολίτες” επιλέγει “e-παράβολο”,
 3. Από τη σελίδα “Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου (e-παράβολο)”
  – εάν διαθέτει κωδικούς στο taxisnet θα επιλέξει “για Πιστοποιημένους Χρήστες του Taxisnet” ενώ
  – εάν δεν διαθέτει κωδικούς, θα επιλέξει “για μη Πιστοποιημένους Χρήστες”
 4. Επιλέγει την επιλογή «Χορήγηση Παραβόλου» και συμπληρώνει την αντίστοιχη φόρμα (Αίτημα Χορήγησης Παραβόλου) ως εξής:
  – Φορέας Δημοσίου: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων / ΓΓ Διά Βίου Μάθησης & Ν.Γ.
  – Κατηγορία Παραβόλου: Εξετάσεις ελληνικής γλώσσας, ιστορίας & πολιτισμού
  – Τύπος Παραβόλου: Εξετάσεις ελληνικής γλώσσας, ιστορίας & πολιτισμού, εάν δεν διαθέτει κανέναν τίτλο πιστοποίησης ελληνομάθειας ή Εξετάσεις στοιχείων ελληνικής ιστορίας πολιτισμού, εάν διαθέτει πιστοποίηση γνώσης ελληνικής γλώσσας σε επίπεδο Α2 από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (και μόνο)
 5. Μετά τις παραπάνω επιλογές θα εμφανιστεί στο δεξί τμήμα της οθόνης το ποσό του παραβόλου, το οποίο είναι:
  – Εξετάσεις ελληνικής γλώσσας, ιστορίας & πολιτισμού 50,00€ ή
  – Εξετάσεις στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού 20,00€
 6. Στην συνέχεια, συμπληρώνει το ΑΦΜ του και τα ατομικά του στοιχεία
 7. Υποβάλλει την αίτηση, επιλέγοντας “Υποβολή” και λαμβάνει μοναδικό κωδικό πληρωμής στο email που έχει δηλώσει, τον οποίο και πρέπει να τυπώσει
 8. Με τον μοναδικό κωδικό πληρωμής, ο πολίτης προχωρεί στην πληρωμή του παραβόλου, με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
  – Άμεσα, με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα ελληνικών τραπεζών (μόνο για Πιστοποιημένους χρήστες) ή
  – Ετεροχρονισμένα, σε όλες τις τράπεζες και τα ΕΛΤΑ (χωρίς οικονομική επιβάρυνση, γνωστοποιώντας τον μοναδικό ψηφιακό κωδικό πληρωμής)
 9. Ο πολίτης προσκομίζει τον κωδικό στην υπηρεσία, όπου υποβάλλει την αίτησή του.

Προσοχή! Σε περίπτωση λάθους και ανάγκης επιστροφής της αξίας του παραβόλου, είναι απαραίτητη η δήλωση του ΑΦΜ και του ΙΒΑΝ στην αρχική αίτηση. Εάν αυτά τα δύο στοιχεία δεν έχουν συμπληρωθεί, δεν θα μπορέσει να γίνει επιστροφή της αξίας του παραβόλου.

Print Friendly, PDF & Email