Έξι Γαλάζιες Σημαίες φέτος για τη Σαντορίνη!

Ακόμα δύο Γαλάζιες Σημαίες πρόσθεσε στο χαρτοφυλάκιό της η Σαντορίνη αυξάνοντας τον αριθμό τους, για το 2017, σε έξι.

Είναι αναμφίβολα μια εξαιρετική επιτυχία για τη δημοτική επιχείρηση ΓΕΩΘΗΡΑ, που έχει στην ευθύνη της τις παραλίες του νησιού, την Πρόεδρό της Κατερίνα Καραμολέγκου, τον Μανώλη Κορωνιό και τα υπόλοιπα στελέχη της.

Οι νέες παραλίες που απέκτησαν Γαλάζια Σημαία είναι ο Περίβολος και η Βλυχάδα, ενώ διατήρησαν τις σημαίες τους η Περίσσα, ο Άη Γιώργης, το Καμάρι 1 και το Καμάρι 2.

Φωτογραφία αρχείου

Οι βραβεύσεις ακτών και μαρινών με Γαλάζια Σημαία ανακοινώθηκαν, σήμερα 15 Μαΐου 2017, από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ), Εθνικό Χειριστή του Διεθνούς Προγράμματος “Γαλάζια Σημαία” στη χώρα μας.

Με 486 βραβευμένες ακτές, η Ελλάδα κατέχει την 2η θέση παγκοσμίως ανάμεσα σε 47 χώρες. Αξίζει να σημειωθεί ότι φέτος, στο σύνολο των 47 χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, η Ελλάδα κατείχε το 25% των νέων βραβευμένων ακτών. Η Διεθνής Επιτροπή βράβευσε φέτος 3.574 ακτές, 662 μαρίνες και 50 σκάφη αειφόρου τουρισμού σε όλο τον κόσμο.

Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε τα σχετικά στατιστικά στοιχεία των τεσσάρων τελευταίων ετών, για Σαντορίνη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα.

2013

2014

2015

2016

2017

Σαντορίνη

3

3

3

4

6

Κυκλάδες

16

20

22

30

35

Δωδεκάνησα

25

29

29

34

33

Το σύνολο των Γαλάζιων Σημαιών, για το 2017, ανά περιοχή είναι διαθέσιμο εδώ:
Γαλάζια Σημαία-βραβευμένες ακτές και μαρίνες 2017

Φέτος, χρονιά που έχει χαρακτηρισθεί από τον Διεθνή Οργανισμό Τουρισμού ως Διεθνές Έτος Αειφόρου Τουρισμού για την Ανάπτυξη, η “Γαλάζια Σημαία”, το πλέον αναγνωρίσιμο οικολογικό σήμα ποιότητας για ακτές, μαρίνες και σκάφη αειφόρου τουρισμού, συμπληρώνει 30 χρόνια εφαρμογής στον κόσμο και στην Ελλάδα.

Το Πρόγραμμα “Γαλάζια Σημαία”
Η “Γαλάζια Σημαία” αποτελεί το πλέον αναγνωρίσιμο και διαδεδομένο διεθνώς οικολογικό σύμβολο ποιότητας στον κόσμο. Απονέμεται από το 1987, σε ακτές και μαρίνες οι οποίες πληρούν τις αυστηρές προϋποθέσεις βράβευσης. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη βράβευση μιας ακτής με τη “Γαλάζια Σημαία”, είναι η ποιότητα υδάτων σε αυτήν να είναι “Εξαιρετική”. Καμία άλλη διαβάθμιση της ποιότητας, ακόμα και “Καλή”, δεν είναι αποδεκτή από το Πρόγραμμα. Η βράβευση έχει διάρκεια ενός έτους.

Πρέπει επιπλέον να τηρούνται και τα υπόλοιπα από τα συνολικά 33 κριτήρια (25 για τις μαρίνες), τα οποία αναφέρονται σε: καθαριότητα, οργάνωση, πληροφόρηση, ασφάλεια λουομένων και επισκεπτών, προστασία του φυσικού πλούτου της ακτής και του παράκτιου χώρου και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Τα μεγάλα ταξιδιωτικά γραφεία του εξωτερικού δίνουν ιδιαίτερη σημασία στη “Γαλάζια Σημαία” όταν επιλέγουν τους προορισμούς που προτείνουν στους πελάτες τους, ως εγγύηση των υψηλής ποιότητας υπηρεσιών που προσφέρονται στην ακτή, αλλά και της προστασίας του περιβάλλοντος. Αυτό το γνωρίζουν και το αξιολογούν όλοι οι διαχειριστές ακτών, Δήμοι, Ξενοδοχεία και Camping, που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα εθελοντικά.

Ιδρυτής και Διεθνής Συντονιστής του Προγράμματος είναι το Ίδρυμα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Foundation for Environmental Education – FEE), που εδρεύει στη Δανία, με μέλη 73 χώρες από όλες τις ηπείρους. Εκπροσωπείται στην Ελλάδα από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ), την παλαιότερη περιβαλλοντική οργάνωση εθνικής εμβέλειας της χώρας (1951), που έκλεισε το 2016, 65 χρόνια αδιάλειπτης δράσης σε περιβαλλοντικές παρεμβάσεις, σε προγράμματα προστασίας της φύσης, στην περιβαλλοντική εκπαίδευση με 5 δίκτυα εγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, και στη γενικότερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού.

Print Friendly, PDF & Email