Σαντορίνη: Ημερίδα για τη διαχείριση των Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)

Το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ) «Ανακύκλωση Αδρανών Νότιας Ελλάδας-ΑΑΝΕΛ» διοργανώνει ενημερωτική συνάντηση, το Σάββατο 11 Μαρτίου, ώρα 10:30-14:00, στο Μπελλώνειο, με θέμα:

Ανακύκλωση Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) στις Κυκλάδες – Η περίπτωση της Σαντορίνης

Το θέμα των Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντικό για την Σαντορίνη. Λόγω της τουριστικής ανάπτυξης που γνωρίζει το νησί, με το ιδιαίτερο και ξεχωριστό τοπίο, είναι επιτακτική η ανάγκη διαχείρισης των ΑΕΚΚ με τρόπο νόμιμο και ασφαλή για τους πολίτες και το φυσικό περιβάλλον.

Στόχος της συνάντησης, η οποία έχει τεθεί υπό την αιγίδα του Δήμου Θήρας, είναι η ενημέρωση σε σχέση με τα ακόλουθα θέματα:

  • οι ρόλοι και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το ισχύον νομικό πλαίσιο,
  • οι στόχοι και τα οφέλη της ανακύκλωσης των ΑΕΚΚ,
  • οι μελλοντικές ενέργειες που απαιτούνται και προγραμματίζονται, και
  • η σημερινή κατάσταση της ανακύκλωσης ΑΕΚΚ στην Σαντορίνη.
Η Συνάντηση θα περιλαμβάνει εισηγήσεις, που θα κάνουν εκπρόσωπος του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) και ο Γενικός Διευθυντής της ΑΑΝΕΛ, Χάρης Μουρκάκος, μετά το πέρας των οποίων προβλέπεται χρόνος  για συζήτηση,  προκειμένου να απαντηθούν τα ερωτήματα των συμμετεχόντων.

Η Συνάντηση απευθύνεται στις αρμόδιες υπηρεσίες, τους φορείς και τους επαγγελματίες των οποίων το αντικείμενο σχετίζεται με τα Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων, καθώς και στους πολίτες.

Παράλληλες δράσεις
Στο πλαίσιο της ενημερωτικής συνάντησης, θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 10 Μαρτίου, 16:00-18:30 στην πλατεία των Φηρών:

  • Δράσεις για παιδιά Νηπιαγωγείου και Δημοτικού με στόχο την ευαισθητοποίησή τους μέσω της Τέχνης.
  • Διανομή ενημερωτικού υλικού στους πολίτες.
Print Friendly, PDF & Email