Ημερίδα στη Σαντορίνη για τη διαχείριση των Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)

anakyklosi_apovliton_ekskafonΤο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ) «Ανακύκλωση Αδρανών Νότιας Ελλάδας-ΑΑΝΕΛ», εγκεκριμένο από τον Εθνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με εμβέλεια στις Π.Ε. Κυκλάδων, Λακωνίας, Μεσσηνίας και Κέρκυρας, διοργανώνει ενημερωτική συνάντηση στη Σαντορίνη, υπό την αιγίδα του Δήμου Θήρας, με θέμα: “Ανακύκλωση Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) στις Κυκλάδες – Η περίπτωση της Σαντορίνης”.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 11 Μαρτίου 2017, ώρα 10:30-14:00, στο Μπελλώνειο, στα Φηρά.

Στόχος της συνάντησης είναι η ενημέρωση σε σχέση με τα ακόλουθα θέματα:

  • οι ρόλοι και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το ισχύον νομικό πλαίσιο,
  • οι στόχοι και τα οφέλη της ανακύκλωσης των ΑΕΚΚ,
  • οι μελλοντικές ενέργειες που απαιτούνται και προγραμματίζονται, και
  • η σημερινή κατάσταση της ανακύκλωσης ΑΕΚΚ στην Σαντορίνη.

Το θέμα των Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντικό για την Σαντορίνη. Λόγω της τουριστικής ανάπτυξης που γνωρίζει το νησί, με το ιδιαίτερο και ξεχωριστό τοπίο, είναι επιτακτική η ανάγκη διαχείρισης των ΑΕΚΚ με τρόπο νόμιμο και ασφαλή για τους πολίτες και το φυσικό περιβάλλον.

Η συνάντηση θα περιλαμβάνει εισηγήσεις, που θα κάνουν εκπρόσωπος του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) και ο Γενικός Διευθυντής της ΑΑΝΕΛ, Χάρης Μουρκάκος, μετά το πέρας των οποίων προβλέπεται χρόνος για συζήτηση, προκειμένου να απαντηθούν τα ερωτήματα των συμμετεχόντων.

Η συνάντηση απευθύνεται στις αρμόδιες υπηρεσίες, τους φορείς και τους επαγγελματίες των οποίων το αντικείμενο σχετίζεται με τα Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων, καθώς και στους πολίτες.

Στο πλαίσιο της ενημερωτικής συνάντησης, θα πραγματοποιηθούν επίσης την Παρασκευή 10 Μαρτίου, 16:00-18:30 στην πλατεία των Φηρών:

  • Δράσεις για παιδιά Νηπιαγωγείου και Δημοτικού με στόχο την ευαισθητοποίησή τους μέσω της τέχνης.
  • Διανομή ενημερωτικού υλικού στους πολίτες.

 

Print Friendly, PDF & Email