Ξεκινούν οι εργασίες αποπεράτωσης στον βρεφονηπιακό σταθμό του Εμπορείου

Άμεσα πρόκειται να ξεκινήσουν οι εργασίες αποπεράτωσης του βρεφονηπιακού σταθμού στο Εμπορείο της Σαντορίνης, μετά την έγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της υπογραφής σύμβασης με τον ανάδοχο του έργου.

Ειδικότερα, η ΕΥΔ προέβη στην προέγκριση του σχεδίου σύμβασης και της διαδικασίας ανάθεσης του έργου “Αποπεράτωση Βρεφονηπιακού Σταθμού Εμπορείου, Δήμου Θήρας”, το οποίο με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Νότιο Αιγαίο 2014-2020”, με συνολική επιλέξιμη δαπάνη ύψους 2.150.000 ευρώ.

Το έργο αφορά στην αποπεράτωση υπάρχουσας οικοδομής, η κατασκευή της οποίας ξεκίνησε κατά τη χρονική περίοδο 1997-1998, οπότε διεκόπησαν οι εργασίες και παραμένει ημιτελής έως και σήμερα.

Ο Δήμος Θήρας, προκειμένου να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί το έργο, προχώρησε στην εκπόνηση μελετών για τη λειτουργία βρεφονηπιακού σταθμού δυναμικότητας 75 νηπίων και 25 βρεφών, σε κτίριο συνολικής επιφανείας 746 τ.μ. Προβλέπεται επίσης η προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία του βρεφονηπιακού σταθμού, που περιλαμβάνει έπιπλα βρεφών και νηπίων, ιματισμό, παιδαγωγικό υλικό, έπιπλα γραφείου, ηλεκτρονικό εξοπλισμό, καθώς και εξοπλισμό κουζίνας και εστίασης.

Print Friendly, PDF & Email