Μέχρι 11/3 η προθεσμία για εγκατάσταση POS

To Επιμελητήριο Κυκλάδων υπενθυμίζει στα μέλη του ότι στις 11/3/2018 λήγει η προθεσμία για την προμήθεια μηχανημάτων POS, για όσους δεν έχουν ακόμη προμηθευτεί.

Στον παρακάτω κατάλογο περιγράφεται η δραστηριότητα των υπόχρεων απόκτησης POS, στον οποίο μάλιστα έχουν προτεθεί επιπλέον δραστηριότητες. Όσοι ασκούν τις δραστηριότητες που αναγράφονται παρακάτω και πωλούν αγαθά ή υπηρεσίες λιανικά, θα πρέπει να προμηθευτούν POS μέχρι τις 11/3/2018.

ΚΑ∆ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
33.20 | Εγκατάσταση βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού
41.10 | Ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων
41.20 | Κατασκευαστικές εργασίες κτιρίων για κατοικίες και μη
43.29 | Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις
43.31 | Επιχρίσεις κονιαμάτων
43.32 | Ξυλουργικές εργασίες
43.33 | Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων
43.34 | Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων
43.39 | Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος
43.91 | ∆ραστηριότητες κατασκευής στεγών
43.99 | Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.
47.51 | Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.53 | Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.62 | Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.63 | Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.76 | Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών ζωοτροφών σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.78 | Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.79 | Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα
47.91 | Λιανικό εμπόριο από επιχειρήσεις πωλήσεων με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου
49.10 | Υπεραστικές σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών
49.31 | Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών
49.39 | Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών π.δ.κ.α.
49.42 | Υπηρεσίες μετακόμισης
50.10 | Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών
50.30 | Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών
51.10 | Αεροπορικές μεταφορές επιβατών
52.21 | ∆ραστηριότητες συναφείς με τις χερσαίες μεταφορές
52.22 | ∆ραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές
52.23 | ∆ραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές
52.24 | ∆ιακίνηση φορτίων
52.29 | Άλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες
56.21 | ∆ραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις
56.29 | Άλλες υπηρεσίες εστίασης
62.01 | ∆ραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων
65.12 | Ασφάλειες εκτός από τις ασφάλειες ζωής
68.20 | Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων
68.31 | Μεσιτικά γραφεία ακινήτων
68.32 | ∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης
74.20 | Φωτογραφικές δραστηριότητες
79.90 | Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες
80.30 | ∆ραστηριότητες έρευνας
81.21 | Γενικός καθαρισμός κτιρίων
81.22 | Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού κτιρίων και βιομηχανικού καθαρισμού
81.29 | Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού
88.10 | ∆ραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία
91.02 | ∆ραστηριότητες μουσείων
91.03 | Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών
93.11 | Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων
93.12 | ∆ραστηριότητες αθλητικών ομίλων
93.19 | Άλλες αθλητικές δραστηριότητες
95.12 | Επισκευή εξοπλισμού επικοινωνίας
95.21 | Επισκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης
95.22 | Επισκευή συσκευών οικιακής χρήσης και εξοπλισμού σπιτιού και κήπου
95.24 | Επισκευή επίπλων και ειδών οικιακής επίπλωσης
95.25 | Επισκευή ρολογιών και κοσμημάτων
96.01 | Πλύσιμο και (στεγνό) καθάρισμα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων
96.03 | ∆ραστηριότητες γραφείων κηδειών και συναφείς δραστηριότητες
96.04 | ∆ραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία

Print Friendly, PDF & Email