Μέχρι 15/5 οι αιτήσεις για αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ανακοινώνεται ότι ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης & Μετατροπής Αμπελώνων περιόδου 2017–2018″. Το Πρόγραμμα εφαρμόζεται σύμφωνα µε την αριθµ. 3714/1410476/04-09-2014 Υπουργική Απόφαση “Αναδιάρθρωση και μετατροπή των αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα”.

Το πρόγραμμα επιδοτεί τις παρακάτω δράσεις:

  • Την εκρίζωση και επαναφύτευση αμπελώνων οινοποιήσιµων ποικιλιών νόµιµα ταξινομημένων, στο ίδιο ή σε άλλο αγροτεμάχιο µε την ίδια ή άλλη ποικιλία (ποσό ενίσχυσης: 1176,00€/στρ. συμπεριλαμβάνει και απώλεια εισοδήματος)
  • Τη βελτίωση τεχνικών διαχείρισης που περιλαμβάνει υποστύλωση ή κατασκευή αναβαθμίδων (ποσό ενίσχυσης 260,00€/στρ.)
  • Τον επανεμβολιασμό υφιστάμενων αμπελώνων (ποσό ενίσχυσης 610,00€/στρ. συμπεριλαμβάνει και απώλεια εισοδήματος)
  • Τη φύτευση βάσει αδειών αναφύτευσης που έχουν ισχύ την 31/07/2018 (ποσό ενίσχυσης 410,00€/στρ.)

Οι παραπάνω δράσεις μπορούν να συνδυαστούν ή και να υλοποιηθούν μεμονωμένες.

Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Δωδεκανήσου (Ρόδος), στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Κυκλάδων (Σύρος) και σε όλα τα Τμήματα Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερειακών Ενοτήτων Νοτίου Αιγαίου έως και 15 Μαΐου 2017. Περισσότερες πληροφορίες στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Δωδ/σου, στη Ρόδο, στο τηλέφωνο 2241364919 και στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Κυκλάδων, στη Σύρο, στο τηλέφωνο 2281098833.

Print Friendly, PDF & Email