Μέχρι 3 Ιουλίου οι αιτήσεις για παιδικούς σταθμούς μέσω ΕΣΠΑ

Στη δράση συμμετέχουν οι παιδικοί σταθμοί Οίας και Επισκοπής Γωνιάς

Στο πλαίσιο συμμετοχής για τη δράση “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής” 2018-2019, εκδόθηκε η πρόσκληση της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης για τους Παιδικούς Σταθμούς, που αφορά χρηματοδότηση μητέρων μέσω ΕΣΠΑ για τη φοίτηση των παιδιών τους σε βρεφονηπιακούς σταθμούς.

Η υποβολή αιτήσεων ξεκίνησε χθες 14/6/2018 και θα ολοκληρωθεί στις 3/7/18.

Οι ωφελούμενες/οι της δράσης θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
– Να είναι εργαζόμενες/οι (μισθωτές/οί, αυτοαπασχολούμενες/οι), ή
– Να είναι άνεργες/οι, οι οποίες/οι διαθέτουν Δελτίο Ανεργίας ΟΑΕΔ σε ισχύ (αν έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου) ή την κατάσταση ανανεώσεων της κάρτας ανεργίας, όπως αυτή εκτυπώνεται από την επίσημη σελίδα του ΟΑΕΔ με τη χρήση του προσωπικού κλειδάριθμου ή όταν αφορά σε ειδικά ταμεία άλλο ισοδύναμο έγγραφο, που να πιστοποιεί την ανεργία.
– Από όλες τις ως άνω κατηγορίες εξαιρούνται οι τακτικοί και αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και υπάλληλοι μόνιμοι και αορίστου χρόνου των Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού) και των Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α.

Οι βασικές προϋποθέσεις για τις υποψήφιες μητέρες είναι το οικογενειακό εισόδημα, η οικογενειακή κατάσταση και το εργασιακό προφίλ. Σχετικά με το οικογενειακό εισόδημα, αυτό δε θα πρέπει να ξεπερνάει:
– Με ένα ή δύο παιδιά τις 27.000 ευρώ
– Με τρία παιδιά τις 30.000 ευρώ
– Με τέσσερα παιδιά τις 33.000 ευρώ και
– Με πέντε ή και περισσότερα παιδιά τις 36.000 ευρώ.

Για την υποβολή των αιτήσεων οι μητέρες θα πρέπει να έχουν:
– το εκαθαριστικό της εφορίας από τη φορολογική δήλωση του έτους 2017 (εισοδήματα από 1/1/2017 μέχρι 31/12/2017).
-Το προσωπικό ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, καθώς και τον ΑΜΚΑ των παιδιών για τα οποία θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους.

Η αναλυτική πρόσκληση, η αίτηση και περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης εδώ.


Για το σχολικό έτος 2018-19 στην εν λόγω δράση συμμετέχουν ο Παιδικός Σταθμός Επισκοπής Γωνιάς και ο Παιδικός Σταθμός Οίας. Οι κωδικοί δομής για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Θήρας είναι οι ακόλουθοι:

37516 Παιδικός Σταθμός Επισκοπής Γωνιάς
37542 Παιδικός Σταθμός Οίας

Οι αιτήσεις μέσω ΕΣΠΑ είναι ανεξάρτητες από τις αιτήσεις εγγραφής απ’ ευθείας για τους σταθμούς που θα γίνουν αργότερα, αφού υπάρξει σχετική ανακοίνωση.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται σε:

  • Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.: τηλ.: 2105214600, 2131320600
  • Οργανισμό Κοινωνικής Μέριμνας και Παιδείας Δήμου Θήρας: 2286031075 και 2286033829.
Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here