Νέα αρμοδιότητα για τον αντιδήμαρχο Θήρας Γιώργο Κυριαζή

Γιώργος Κυριαζής, Αντιδήμαρχος Θήρας

Την ευθύνη εποπτείας και ελέγχου της Δημοτικής Αστυνομίας Θήρας αναλαμβάνει ο Αντιδήμαρχος Γιώργος Κυριαζής, επιπλέον των υπόλοιπων αρμοδιοτήτων του, μετά από απόφαση (05/2018) του Δημάρχου Θήρας κ. Νίκου Ζώρζου, που τροποποιεί την προηγούμενη απόφαση (23/2017) για τον ορισμό αντιδημάρχων και την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε αυτούς για την περίοδο 2017-2019.

Κατά τα υπόλοιπα ισχύει ως έχει η υπ’ αριθμόν 23/2017 Απόφασης Ορισμού Αντιδημάρχων Θήρας. Η παρούσα απόφαση ισχύει μέχρι ανακλήσεώς της με νεότερη απόφαση του Δημάρχου.

Print Friendly, PDF & Email