Νέα μονάδα αφαλάτωσης προσεχώς στην Οία

Χρηματοδότηση μέρους της δαπάνης από το Υπουργείο Εσωτερικών

Στην προμήθεια νέας μονάδας αφαλάτωσης θαλασσινού νερού δυναμικότητας 400 κυβικών/ημέρα για τη Δημοτική Κοινότητα Οίας, συνολικού προϋπολογισμού 440.000 € πλέον Φ.Π.Α. προχωρά η ΔΕΥΑΘ με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό που θα πραγματοποιηθεί στις 28/9, με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά βάσει της σχέσης ποιότητας-τιμής.

Παράλληλα, ο Δήμος Θήρας και η ΔΕΥΑΘ με αίτημα προς το Υπουργείο Εσωτερικών εξασφάλισε χρηματοδότηση της δαπάνης αυτής, της τάξεως των 170.000€.

Το εργοστάσιο αφαλάτωσης της Οίας το 2011 παρήγαγε μόλις 1.000 κυβικά ημερησίως. Αμέσως μετά την συνένωση της Κοινότητας Οίας με τον νέο Καλλικρατικό Δήμο Θήρας εγκαταστάθηκε το 2012 μια νέα μονάδα αφαλάτωσης 500 κυβικών ημερησίως. Επιπλέον. μόλις πριν δύο χρόνια, τον Ιούνιο του 2016 τέθηκε σε λειτουργία μια επιπλέον μονάδα αφαλάτωσης δυναμικότητας 900 κυβικών ημερησίως. Πλέον το εργοστάσιο αφαλάτωσης της Οίας μπορεί και παράγει συνολικά 2.400 κυβικά μέτρα πόσιμου νερού ημερησίως.

Παρά την αύξηση κατά 140% της δυναμικότητας παραγωγής του εργοστασίου αφαλάτωσης της Οίας από το 2011 έως σήμερα, σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά στοιχεία παραγωγής, η μέση ημερήσια απαίτηση παραγόμενου ύδατος τον μήνα Ιούνιο ξεπέρασε τα 2.000 κυβικά, ενώ τον Ιούλιο καταγράφηκαν καταναλώσεις κοντά στα 2.200 κυβικά ημερησίως.

Η νέα μονάδα θα μπορέσει να εγκατασταθεί άμεσα και να λειτουργήσει με τις υφιστάμενες υποδομές υδροληψίας θαλασσινού νερού και διάθεσης άλμης τόσο ως εφεδρεία, αλλά και συμπληρωματικά, για την κάλυψη των συνεχώς αυξανόμενων αναγκών υδροδότησης.

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here