Νέες ώρες στο δρομολόγιο του ΚΤΕΛ για Φηρά-Οία

Σύμφωνα με ενημέρωση από το ΚΤΕΛ Σαντορίνης, το δεύτερο πρωινό δρομολόγιο από τα Φηρά για την Οία τροποποιήθηκε κατά τις εργάσιμες ημέρες, προκειμένου να εξυπηρετούνται καλύτερα και οι κάτοικοι της Θηρασιάς που μετακινούνται από την Οία προς τα Φηρά.

Ακολουθούν τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ από Φηρά και Οία κατά τις εργάσιμες μέρες (με έντονο χρώμα σημειωμένο το δρομολόγιο με τις νέες ώρες).

Από Φηρά 06:50 | Από Οία 07:30
Από Φηρά 08:20 | Από Οία 08:40
Από Φηρά 10:15 | Από Οία 10:35
Από Φηρά 11:30 | Από Οία 11:50
Από Φηρά 12:40 | Από Οία 13:00
Από Φηρά 14:00 | Από Οία 14:30
Από Φηρά 15:30 | Από Οία 15:50
Από Φηρά 16:30 | Από Οία 17:00
Από Φηρά 18:00 | Από Οία 18:30

Print Friendly, PDF & Email