Οι προθεσμίες για τον διαγωνισμό συντήρησης οδικού δικτύου Θήρας

Με ανακοίνωσή του το Επαρχείο Θήρας ενημερώνει ότι ο διαγωνισμός για την εκτέλεση του έργου Συντήρηση Οδικού Δικτύου νήσου Θήρας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους μέχρι και τις 15 Ιανουαρίου 2018 στην Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, των οποίων η αποσφράγιση θα πραγματοποιηθεί στις 19 Ιανουαρίου 2018.

Print Friendly, PDF & Email