Παράταση για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας

Παράταση μιας εβδομάδας, μέχρι και την Παρασκευή 5 Ιανουαρίου έδωσε το υπουργείο Οικονομικών για την εμπρόθεσμη καταβολή των τελών κυκλοφορίας του 2018, καθώς και για τη θέση των οχημάτων σε εκούσια ακινησία.

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης πληρωμής των τελών, επιβάλλεται πρόστιμο ισόποσο με τα οφειλόμενα τέλη, με συνέπεια ο ιδιοκτήτης να υποχρεούται να πληρώσει τα αναλογούντα τέλη εις διπλούν.

Print Friendly, PDF & Email