Παράταση για τις αιτήσεις εκμίσθωσης παλαιού αιγιαλού σε Περίσσα και Περίβολο

Μέχρι τις 16/6/2017 παρέτεινε η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) την προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση τμημάτων του ακινήτου με ΑΒΚ 476 (παλαιός αιγιαλός) στην περιοχή Περίσσα – Περίβολος – Αγ. Γεώργιος, σε συνέχεια του από 30/5/2017 σχετικού αιτήματος του Δήμου Θήρας.

Επιπλέον, μετά τη σημερινή συνάντηση των όμορων επαγγελματιών των ανωτέρω περιοχών, που έγινε με πρωτοβουλία της ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε. στα γραφεία της, συμφωνήθηκε ότι οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες που επιθυμούν να υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις, θα μπορούν να προσέρχονται στα γραφεία της ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε., από την Τρίτη 6/6/2017, προκειμένου να βοηθηθούν στην προετοιμασία και σύνταξη της αίτησης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο του γραφείου της ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε., 2286023021, αρμόδιος υπάλληλος Βάιλας Γιώργος.

Print Friendly, PDF & Email