Σαντορίνη: Προβλήματα στις αποχετεύσεις από τη ρίψη ελαίων και αποβλήτων τροφίμων

Έλεγχοι από τη ΔΕΥΑΘ σε επιχειρήσεις εστίασης για την ορθή διαχείριση των αποβλήτων και για προβληματικές συνδέσεις στο αποχετευτικό δίκτυο

Αντιμέτωπη με προβλήματα στο αποχετευτικό δίκτυο και στις Μονάδες Επεξεργασίας Λυμάτων του νησιού έρχεται όλο και πιο συχνά τα τελευταία χρόνια η ΔΕΥΑΘ, εξαιτίας των μεγάλων ποσοτήτων από λίπη, έλαια, γράσα και αποβλήτων τροφίμων από τις επιχειρήσεις εστίασης.

Στην προσπάθεια αντιμετώπισης του σχετικού θέματος, στις αρχές του χρόνου ζητήθηκε από τις επιχειρήσεις εστίασης να προσκομίσουν στη ΔΕΥΑΘ μέχρι τα μέσα του περασμένου Μαρτίου πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των αποβλήτων αυτών. Δεδομένης της ελάχιστης ανταπόκρισης από τις επιχειρήσεις εστίασης, η ΔΕΥΑΘ θα προβεί τις προσεχείς εβδομάδες σε επιτόπιες επισκέψεις σε επιχειρήσεις εστίασης, προκειμένου να διαπιστώσει ότι τηρούνται όλες οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία διαδικασίες, για τον έλεγχο, την παγίδευση και την αποτροπή απόρριψης λιπών, ελαίων, γράσων και αποβλήτων τροφίμων στο δημοτικό αποχετευτικό δίκτυο.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της ΔΕΥΑΘ, κατά τις επισκέψεις αυτές, θα ζητηθεί από όλες τις επιχειρήσεις, να υποδείξουν τα δοχεία συλλογής και αποθήκευσης των λιπών, ελαίων και γράσων, τις συμβάσεις διάθεσης των αποβλήτων αυτών σε πιστοποιημένες εταιρείες συλλογής και μεταφοράς, καθώς επίσης και τα σχετικά παραστατικά αποκομιδής. Ταυτόχρονα, κατά τη διάρκεια των επισκέψεων θα ελεγχθεί η ύπαρξη λιποπαγίδων και η καταλληλότητα αυτών, προκειμένου να διαπιστωθεί ο έλεγχος, η παγίδευση και η αποτροπή εισόδου των παραπάνω αποβλήτων στο δημοτικό αποχετευτικό δίκτυο.

Σκοπός των επισκέψεων είναι ο έλεγχος ύπαρξης ορθά διαστασιολογημένων λιποπαγίδων για την παγίδευση των λιπών, ελαίων και γράσων, η κατάλληλη αποθήκευση και διάθεση αυτών σε πιστοποιημένες εταιρείες συλλογής και μεταφοράς και η ορθή διαχείριση Αποβλήτων Τροφίμων, όπως προβλέπεται από την υφιστάμενη νομοθεσία (ΦΕΚ 2161Β/23.6.2017, άρθρα 7 της Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829).

Παράλληλα, θα διερευνηθεί η ύπαρξη παράνομων ή προβληματικών συνδέσεων στο δημοτικό δίκτυο αποχέτευσης, στις οποίες οφείλονται προβλήματα έντονης δυσοσμίας σε διάφορες περιοχές του νησιού, αλλά και προβλήματα στη λειτουργία ατων βιολογικών καθαρισμών του νησιού, με τα οποία έρχεται καθημερινά αντιμέτωπη η ΔΕΥΑΘ.

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here