Προς παραχώρηση το νέο λιμάνι της Μυκόνου

Η παραχώρηση του λιμένα και της μαρίνας Μυκόνου και ειδικότερα του Νέου Λιμένα Τούρλου εμφανίζεται στο επικαιροποιημένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αξιοποίησης του ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο έχει και την έγκριση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ).

Όπως αναφέρεται στο πρόγραμμα, στο ΤΑΙΠΕΔ έχει περιέλθει όλος ο λιμένας με τρεις διακριτές δραστηριότητες (επιβατηγός ναυτιλία, κρουαζιέρα και μαρίνα). Εξετάζεται ο βέλτιστος τρόπος παραχώρησης είτε ως σύνολο είτε ως παραχώρηση κάθε μιας δραστηριότητας ξεχωριστά.

Η διαδικασία επιλογής και πρόσληψης συμβούλων για τον διαγωνισμό αξιοποίησης του λιμένα στο σύνολό του ή της μαρίνας αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στο 1ο τρίμηνο του 2018.

Print Friendly, PDF & Email