Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας πρόκειται να προχωρήσει στη μεταφορά ποσοτήτων άμμου από το καταφύγιο Μονολίθου στην παραλία Καμαρίου.

Ο ανάδοχος απαιτείται να διαθέτει φορτηγό τουλάχιστον 18 m³, καθώς και φορτωτή ελάχιστης χωρητικότητας κάδου 2,0 m³.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν σφραγισμένες οικονομικές προσφορές έως την 19/4/2018 και ώρα 12:00 στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας για το κόστος συλλογής και μεταφοράς ανά κυβικό μέτρο (m³). Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η χρηματοδότηση είναι από ίδιους πόρους. Η πληρωμή θα γίνει τμηματικά ανάλογα με την περαίωση.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δίνονται στο τηλέφωνο 2286028362, αρμόδιος κος Αργυρός Νίκος.

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here