Νέα προκήρυξη για προσλήψεις ιατρών στο Νοσοκομείο Σαντορίνης

Η Ανώνυμη Εταιρεία Μοναδων Υγείας Α.Ε. (ΑΕΜΥ ΑΕ) καλεί υποψηφίους να υποβάλουν την αίτησή τους για πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως τρία έτη για την στελέχωση του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας, στις τέσσερις συνολικά θέσεις των παρακάτω ειδικοτήτων.

  • Διευθντής Χειρουργικού Τομέα, 1 θέση
  • Διευθυντής ΤΕΠ – Γενικός Ιατρός (ελλείψει Παθολογίας), 1 θέση
  • Διευθυντής Μονάδας Τεχνητού Νεφρού – Ιατρός Νεφρολογιας, 1 θέση
  • Ιατρός Μικροβιολογικού Τμήματος – Ιατρός Μικροβιολογίας, 1 θέση

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καλούνται μέχρι τις 29/8/2017, ώρα 14:00, να αποστείλουν αίτηση συμμετοχής, το πλήρες βιογραφικό τους σημείωμα, καθώς και υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα βεβαιώνουν ότι όλα όσα αναφέρονται στο συνημμένο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή.

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης είναι διαθέσιμο εδώ: AEMY-6Λ51ΟΡΡ3-0ΩΨ

Print Friendly