Προσλήψεις Διευθυντών στο Νοσοκομείο Θήρας με τριετή θητεία

Η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας ΑΕ προσκαλεί υποψηφίους να υποβάλουν την αίτησή τους για πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως τρία έτη, για τη στελέχωση του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας, σύμφωνα με τις παρακάτω ειδικότητες:

  • Διοικητικός Διευθυντής σε θέση Δ/ντή Διοικητικής-Οικονομικής-Τεχνικής Υπηρεσίας (ΠΕ Διοικητικού ή Οικονομικού) | 1 θέση
  • Υποδιευθυντής Διοικητικού (ΠΕ Διοικητικού) | 1 θέση
  • Υποδιευθυντής Οικονομικού (ΠΕ Οικονομικού) | 1 θέση
  • Υποδιευθυντής Τεχνικού (ΠΕ Μηχανολόγου) | 1 θέση
  • Διευθυντής ΤΕΠ – Γενικός Ιατρός (ελλείψει Παθολογίας) | 1 θέση
  • Διευθυντής Παθολογικού – Ιατρός Παθολογίας | 1 θέση
  • Διευθυντής Μονάδας Τεχνητού Νεφρού – Ιατρός Νεφρολογίας | 1 θέση
  • Διευθυντής Μονάδας Εμφραγμάτων – Ιατρός Καρδιολογίας | 1 θέση
  • Ιατρός Μικροβιολογικού Τμήματος – Ιατρός Μικροβιολογίας | 1 θέση
  • Διευθυντής Ακτινολογικού – Ιατρός Ακτινολογίας | 1 θέση


Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καλούνται να αποστείλουν αίτηση συμμετοχής, το πλήρες βιογραφικό τους σημείωμα καθώς και υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα βεβαιώνουν ότι όλα όσα αναφέρονται στο συνημμένο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή από 30/5/2017–13/6/2017, ώρα 14:00.

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης είναι διαθέσιμο εδώ.

Print Friendly, PDF & Email