Προσλήψεις έκτακτου ναυτικού προσωπικού σε Πλοηγικούς Σταθμούς – Από μία θέση σε Σαντορίνη και Σύρο

Στην πρόσληψη 35 ατόμων, ως έκτακτο ναυτικό προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) για χρονικό διάστημα έως οκτώ μήνες, προχωρεί το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών πλοήγησης στους Πλοηγικούς Σταθμούς της χώρας και την εύρυθμη λειτουργία αυτών.

Η πρόσληψη αφορά στους εξής κλάδους: α) Αρχιπλοηγοί-Πλοηγοί, β) Κυβερνήτες πλοηγίδων, γ) Μηχανοδηγοί πλοηγίδων και δ) Πρυμνοδέτες.

Για τις Κυκλάδες προβλέπεται η πρόσληψη ενός Αρχιπλοηγού-πλοηγού στη Σαντορίνη και ενός Μηχανοδηγού πλοηγίδων στη Σύρο.

Η πρόσληψη θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Τα τυπικά προσόντα για τις θέσεις έκτακτου ναυτικού προσωπικού είναι για μεν τον Κλάδο Αρχιπλοηγών-Πλοηγών το δίπλωμα του Πλοιάρχου Α’ τάξης Εμπορικού Ναυτικού, ενώ για τους λοιπούς Κλάδους των Κυβερνητών πλοηγίδων, Μηχανοδηγών πλοηγίδων και Πρυμνοδετών είναι, κατά περίπτωση, τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 83 του Π.Δ. 13/2018 (ΦΕΚ Α΄26). Σε περίπτωση υποψηφίων με τα ίδια προσόντα, προηγούνται οι άνεργοι.

Η ανεργία αποδεικνύεται με πρόσφατη βεβαίωση του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (Γ.Ε.Ν.Ε.), η ημερομηνία έκδοσης της οποίας θα είναι εντός του χρονικού διαστήματος που μεσολαβεί από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης και μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Η πρόσληψη συνταξιούχων επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που δεν επαρκούν οι λοιποί, κατά Κλάδο, υποψήφιοι.

Η πλήρης κατανομή των θέσεων ανά κλάδο και ανά πλοηγικό σταθμό, καθώς και περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ.

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here