Προσλήψεις γιατρών σε διευθυντικές θέσεις στο ΓΝ Θήρας

Και παράταση συμβάσεων έως έναν χρόνο για όσους προσλήφθηκαν το 2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΕΜΥ ΑΕ, στην οποία υπάγεται το Γενικό Νοσοκομείο Θήρας, προχώρησε στην “Λήψη απόφασης επί του πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης για την πρόσληψη Διευθυντικών Στελεχών Ιατρικών Ειδικοτήτων για τη στελέχωση του ΓΝ Θήρας”.

Συγκεκριμένα εγκρίθηκαν οι προσλήψεις των παρακάτω ιατρών, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως τριετούς διάρκειας.

  • Μαμζέρη Αγγελικής, ιατρού Βιοπαθολόγου (Μικροβιολόγου) για τη θέση Διευθυντή Μικροβιολογικού Τμήματος-Γενικής Μικροβιολογίας
  • Πέππα Χρήστου, ιατρού Γενικής Χειρουργικής για τη θέση Διευθυντή Χειρουργικού Τομέα
    – Γενικός Χειρουργός
  • Σαχ Χαμίντ Αλέξανδρου, ιατρού Γενικής Ιατρικής για τη θέση Διευθυντή ΤΕΠ – Γενικός Ιατρός (ελλείψει παθολογίας)

Το πλήρες κείμενο της παραπάνω απόφασης όπως αναρτήθηκε στη Διαύγεια είναι διαθέσιμo εδώ.


Επίσης, το ΔΣ της ΑΕΜΥ αποφάσισε την έγκριση σχεδίου παράτασης συμβάσεων για ένα επιπλεον έτος των εργαζομένων του ΓΝ Θήρας που προσελήφθησαν το 2017.

Με δεδομένη την εξέλιξη έκδοσης της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου η οποία βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συμβάσεις των εργαζομένων στο ΓΝΘ αρχίζουν να λήγουν από τον Ιανουάριο 2018 και για τη συνέχιση της ομαλής λειτουργίας του Νοσοκομείου το ΔΣ της ΑΕΜΥ αποφάσισε ομόφωνα την ανανέωση όλων των συμβάσεων που λήγουν έως και το τέλος Μαίου 2018, για το διάστημα μέχρι να καλυφθούν οι αντίστοιχες θέσεις που θα προβλέπονται από την ΠΥΣ και πάντως για διάστημα όχι μεγαλύτερο του ενός έτους.

Print Friendly, PDF & Email