Προσλήψεις καθαριστών/καθαριστριών σε τέσσερα νηπιαγωγεία του Δήμου Θήρας

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Θήρας προκηρύσσει διαγωνισμό για την πρόσληψη καθαρίστριας/στή με σύμβαση έργου ορισμένου χρόνου από μία (1) θέση για τα Νηπιαγωγεία Μεσαριάς, Καρτεράδου, Περίσσας – Εμπορείου και Φηρών για το σχολικό έτος 2018-2019.

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους είναι από 10/9/2018 μέχρι και 17/9/2018 στον Διευθυντή/ντρια – Προϊστάμενο/μένη της Σχολικής Μονάδας για την οποία ενδιαφέρονται.

Τεύχη της διακήρυξης μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να προμηθευτούν επίσης από τον Διευθυντή/ντρια – Προϊστάμενο/μένη της Σχολικής Μονάδας που τους ενδιαφέρει, ενώ για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο της Σχολικής Επιτροπής, τηλ. 2286027053.

Γενικά προσόντα:

  1. Να έχουν υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επελέγησαν.
  2. Πρόσφατο Πιστοποιητικό υγείας (από Δημόσιο Νοσοκομείο, κέντρο υγείας).
  3. Εντοπιότητα

Δικαιολογητικά συμμετοχής:

  1. Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία του διαγωνιζόμενου.
  2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου με άδεια παραμονής.
  3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης, προκειμένου για υποψήφιους που έχουν ανήλικα τέκνα.
  4. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο αιτών δεν έχει συνάψει σύμβαση με άλλο σχολείο.
  5. Φωτοτυπία πρόσφατης βεβαίωσης ανεργίας του ΟΑΕΔ (ανανεωμένη κάρτα ανεργίας).
  6. Φωτοαντίγραφο Φορολογικής Δήλωσης & Εκκαθαριστικού Σημειώματος Δ.Ο.Υ.
Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here