Προσλήψεις προσωπικού με 8μηνες συμβάσεις στη ΔΕΥΑΘ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θήρας (ΔΕΥΑΘ) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μήνες), συνολικά δεκαοκτώ (18) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα. Αναλυτικά οι θέσεις ανά υπηρεσία, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

Κωδικός θέσης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
101 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 8  ΜΗΝΕΣ 4
102 ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 8  ΜΗΝΕΣ 1
103 ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 8  ΜΗΝΕΣ 2
104 ΔΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) 8  ΜΗΝΕΣ 1
105 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΕΚΣΚΑΦΕΑ – ΦΟΡΤΩΤΗ) 8  ΜΗΝΕΣ 1
106 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ
[Γ (C) Κατηγορίας – Με Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου]
8  ΜΗΝΕΣ 1
107 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 8  ΜΗΝΕΣ 4
108 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
(για απασχόληση στη νήσο Θηρασία)
8  ΜΗΝΕΣ 2
109 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 8  ΜΗΝΕΣ 2

Η υποβολή αιτήσεων ξεκινά από σήμερα 18/7/2018 και θα διαρκέσει έως και την Παρασκευή 27/7/2018.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Θήρας νομού Κυκλάδων (ΔΕΥΑΘ), Φηρά Θήρας, Τ.Κ. 84700, Θήρα, υπόψη κου Ρούσσου Κων/νου (τηλ. επικοινωνίας: 22860-25393/ 25394).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Περισσότερες πληροφορίες και την σχετική αίτηση οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν: α) στα γραφεία της υπηρεσίας στην ανωτέρω διεύθυνση β) στον δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ, καθώς και γ) στην ιστοσελίδα του Δήμου Θήρας.

 

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here