Σε διαβούλευση ο χρόνος των ενδιάμεσων εκπτώσεων στα καταστήματα

ekptoseisΜε επιστολή του προς τους εμπορικούς συλλόγους και τις επαγγελματικές οργανώσεις των Κυκλάδων, ο Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κος Γιώργος Λεονταρίτης ζητά μέχρι και την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2017 τις απόψεις-προτάσεις τους σχετικά με το θέμα των ενδιάμεσων εκπτώσεων του έτους 2017.

Η ενέργεια αυτή γίνεται σύμφωνα με την 45/20-01-2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για την Εφαρμογή άρθρου 114 του νόμου 4446/2016 για τις ενδιάμεσες εκπτώσεις που αναφέρει:

Με δεδομένο ότι ο νόμος 4446/2016 (Α’ 240), ισχύει από τις 22/12/2016, διευκρινίζουμε ότι: Οι Αντιπεριφερειάρχες όλης της χώρας δύνανται να ορίσουν με απόφασή τους, ενδιάμεσες εκπτωτικές περιόδους για το έτος 2017, συνολικής διάρκειας τριάντα (30) ημερών και μέχρι τις 22 Μαρτίου του έτους 2017. Αυτές οι τριάντα ημέρες μπορούν να κατανέμονται ελεύθερα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους (πχ δύο δεκαπενθήμερα, ή τρία δεκαήμερα, ή έξι πενταήμερα κ.ο.κ) και θα πρέπει να περιλαμβάνουν δύο Κυριακές κατά τις οποίες επιτρέπεται η προαιρετική λειτουργία όλων των εμπορικών καταστημάτων (βλ. ενότητα 3). 

Πριν την έκδοση αυτής της απόφασης ο Αντιπεριφερειάρχης θα πρέπει με έγγραφό του να ζητήσει τη γνώμη των τοπικών εμπορικών συλλόγων και των εμπλεκόμενων επαγγελματικών οργανώσεων (πχ σύλλογοι ιδιωτικών υπαλλήλων) εντός ορισμένης εύλογης προθεσμίας και σε περίπτωση που αυτή η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, δύναται να εκδώσει την απόφαση χωρίς την παραπάνω γνώμη

Σε περίπτωση που τέτοια απόφαση δεν εκδοθεί μέχρι τις 22 Μαρτίου, οι ενδιάμεσες εκπτώσεις για το 2017 θα λάβουν χώρα το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαΐου και το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου (περιπτώσεις βα’ και ββ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν.4177/2013, όπως ισχύει)”

Print Friendly, PDF & Email