Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για “Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού”

Σε δημόσια διαβούλευση έχει θέσει από χθες 11/12 το Υπουργείο Τουρισμού το σχέδιο νόμου με τίτλο “Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού”.

Με το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου που προωθεί το Υπουργείο, επιδιώκεται ο εκσυγχρονισμός-εξορθολογισμός του θεσμικού πλαισίου που διέπει τον νευραλγικό για την ελληνική οικονομία τομέα του τουρισμού με στόχο την διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας, τη βέλτιστη διαχείριση, και συνεπώς την εξοικονόμηση εθνικών πόρων και την ανάπτυξη συνεργειών ικανών να στηρίξουν την ανάδειξη της χώρας ως τουριστικό προορισμό.

Στην εκπνοή μιας χρονιάς με ιδιαίτερα θετικό απολογισμό για τον τουρισμό, μιας χρονιάς που υπογράμμισε την αναπτυξιακή του σημασία στην ευρύτερη πολύπλευρη προσπάθεια ανασυγκρότησης της εθνικής οικονομίας, προκειμένου ο τουρισμός να συνεχίσει την ίδια ανοδική πορεία και την επομένη, πρέπει στο ξεκίνημά της, να έχουν ήδη επιλυθεί θεσμικά τα ζητήματα που αντιμετωπίζει το παρόν σχέδιο νόμου.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής παρατηρήσεων ορίζεται η 5 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 15:00. Αφού ληφθούν δεόντως υπόψη τα αποτελέσματα της διαβούλευσης, το σχέδιο νόμου θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων.

Το Υπουργείο Τουρισμού καλεί άμεσα όλους τους εμπλεκόμενους θεσμικούς φορείς και τους πολίτες να συμμετάσχουν στη δημόσια αυτή διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις τους επί των προτεινόμενων ρυθμίσεων αναμένοντας τις σχετικές εισηγήσεις.

Το προς διαβούλευση κείμενο είναι διαθέσιμο εδώ.

Print Friendly, PDF & Email