Σε επαναληπτική ηλεκτρονική δημοπρασία η απλή χρήση αιγιαλού για δύο παραλίες της Σαντορίνης

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας Αιγαίου θέτει σε επαναληπτική ηλεκτρονική δημοπρασία την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας (τοποθέτηση ομπρελών) σε δύο τμήματα ακτών της Θήρας.

Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά την Παρασκευή 28 Ιουλίου 2017 με ώρα έναρξης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στις 10:30 π.μ.

Για τη σχετική διακήρυξη με ΑΔΑ: Ψ1ΗΚΗ-ΕΘΦ κλικ εδώ.

Print Friendly, PDF & Email