Στάση εργασίας των εργαζομένων στο ΓΝ Θήρας την Πέμπτη

Στάση εργασίας για την Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2017, από τις 09:00 ως τις 13:00 αποφάσισε η Γενική Συνέλευση του Σωματείου Εργαζομένων Γενικού Νοσοκομείου Θήρας (ΣΕΓΝΘ). Τις ώρες αυτές θα εξυπηρετούνται μόνο επείγοντα περιστατικά από προσωπικό ασφαλείας.

Το ΣΕΓΝΘ προβαίνει σε αυτή την ενέργεια ως ένδειξη δυσαρέσκειας και διαμαρτυρίας προς την ΑΕΜΥ Α.Ε. για την αβεβαιότητα που επικρατεί σχετικά με τη συνέχιση των συμβάσεων των εργαζομένων. Θέση του ΣΕΝΓΘ είναι η παραμονή όλου του προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας στις θέσεις του, με συμβάσεις αορίστου χρόνου, εφόσον αυτό καλύπτει κύριες και πάγιες ανάγκες από την έναρξη της λειτουργίας του Νοσοκομείου. Ζητά επίσης τη μη κατάργηση θέσεων από το οργανόγραμμα, αλλά, αντιθέτως, την αύξησή τους βάση των αναγκών που υπάρχουν στα επιμέρους τμήματα.

Print Friendly, PDF & Email