Στις 30 Ιουνίου η προθεσμία για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων

Σε 6 αντί 8 δόσεις οι φόροι των επιχειρήσεων

Tροπολογία για την καταληκτική ημερομηνία των δηλώσεων εισοδήματος φυσικών προσώπων κατατέθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών στη Βουλή, με βάση την οποία καθιερώνεται ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων η 30η Ιουνίου του επόμενου φορολογικού έτους, αντί της 30ης Απριλίου που ίσχυε μέχρι τώρα. Βέβαια και πέρυσι υπήρξε αλλαγή στην προθεσμία η οποία με νομοθετική διάταξη είχε ορισθεί στις 15 Ιουλίου.

Παράλληλα, τροποποιείται και ο χρόνος καταβολής του φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων. Ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων μειώνεται από οκτώ σε έξι, η πρώτη εκ των οποίων δεν καταβάλλεται πλέον με την υποβολή της δήλωσης, αλλά την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αυτής και οι υπόλοιπες πέντε μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των πέντε επόμενων μηνών.

Οι παραπάνω αλλαγές ισχύουν από το φορολογικό έτος 2016 και έπειτα.

Print Friendly, PDF & Email